התקשרו: 04-9521024

X

  מקרקעין / המפקח על הבתים המשותפים- הרחבת דירה על חשבון שטחי הרכוש המשותף, הרחבה דומה, רשות בלתי הדירה במקרקעין, ביטול רישיון במקרקעין – שינוי נסיבות, פגיעה מהותית בבעל זכויות ברכוש המשותף

  תיק 13/8/2019, 13/35/2019 עמרם נגד אייזנקוט – בפני המפקח על רישום המקרקעין נצרת – שלוחת עכו.

  המפקח על רישום המקרקעין דחה תביעה שבה התבקש המפקח לאסור על דיירים חדשים בבית משותף להרחיב את דירתם על חשבון שטחי רכוש משותף וזאת עפ"י היתר בנייה שקיבלו כדין.

  כב' המפקח מצא כי הנתבעים הוכיחו שיש ברשותם את ההסכמות הדרושות של רוב בעלי הדירות בבית המשותף (75% +2/3) וזאת על בסיס טופס הסכמת שכנים שצורף לבקשה להיתר הבנייה שהגישו. בעניין זה דחה המפקח את טענת התובעים, לפיה, קיימת חובה לכנס אסיפת בעלי דירות לצורך קבלת האישור לבנייה.

   

  עוד קבע כב' המפקח כי בדירתם של התובעים בוצעה "הרחבה דומה" להרחבה המבוקשת ע"י הנתבעים, כך שיש לראות בתובעים כמי שנתנו הסכמה קונסטרוקטיבית להרחבה שמבקשים הנתבעים לעשות בדירתם, ואין משמעות לעובדה כי ההרחבה שנעשתה ע"י התובעים נעשתה ללא קבלת היתר בנייה כדין. כב' המפקח מצא כי גישת התובעים בעניין זה עלולה לתמרץ ולעודד עבירות בנייה.

  עוד קבע כב' המפקח כי התובעים לא הוכיחו פגיעה מהותית בזכויותיהם עקב ביצוע ההרחבה המבוקשת ע"י הנתבעים, שכן לא התובעים הוכיחו השקעות ממשיות ברכוש המשותף. לדידו של המפקח נטיעת מספר עצי פרי והקמת מחסן וגדר מלוחות פח וגרוטאות אינם עולם לכדי השקעה ממשית ברכוש המשותף.    

   כן קבע המפקח כי הוא דוחה את טענת התובעים לרשות בלתי הדירה ברכוש המשותף וכי בכל מקרה מדובר בזכות אישית שפקעה עם העברת הזכויות בדירה לנתבעים – הדיירים החדשים. 

  עוד קבע המפקח בעניין זה, כי גם לולא היה מוכח כי ניתן רישיון לתובעים לעשות שימוש בחלק מהרכוש המשותף בו מבקשים הנתבעים לבצע הרחבה, הרי שמדובר ברשות הדירה, שבאה לקיצה עם שינוי הנסיבות- מכירת הדירה לדיירים חדשים וקבלת היתר בנייה של הדיירים החדשים המממש את זכויות הבנייה הבלתי מנוצלים של דירת הנתבעים.

   

  משרדינו ייצג את הנתבעים בתיק זה. 

  קריאה נוספת

  חברות בניית אתרים חברות בניית אתרים