התקשרו: 04-9521024

X

    משפט אזרחי/מקרקעין/חוזים – ביטול חוזה ניתן לעשות גם בדרך של התנהגות הצדדים

    הפ 12075-07-12‏ ‏הייתם שקרה נ' חכמאת בסאן ואח'

    בית המשפט המחוזי בחיפה קבל את טענות מרשנו וקבע כי מן הראיות עולה כי המבקשים ביטלו את החוזה בינם לבין הגורם שמכר להם את הנכס והחיל את ההלכה, לפיה, כי כדי לבטל חוזה אין צורך בהודעה פורמלית וניתן לבטלה גם בדרך של התנהגות אם משתמעת ממנה כוונת ביטול. כן קבע בחת המשפט כי כאשר ההסכם היוצר את ההרשאה בוטל, יגרור הביטול אף את ביטולו של ייפוי הכוח.

    קריאה נוספת

    חברות בניית אתרים חברות בניית אתרים