התקשרו: 04-9521024

X

    משפט אזרחי/ מקרקעין/סילוק יד/דמי שימוש ראויים – החלת עקרון תום הלב בדיני המקרקעין

    ת"א 37828-01-13 וורוור ואח' נ' פלש ואח'

    בית המשפט השלום בנצרת חזר על ההלכה, לפיה, הסתמכות שותף במקרקעין על הסכם שיתוף באופן המשרת את צרכיו, ובה בעת התנערותו מההסכם בכל הנוגע לזכויות שותפים אחרים, הינה בגדר התנהלות בחוסר תום לב המשתיקה את הבעלים מלטעון נגד תוקפו, וקבע כי בנסיבות המקרה שנדון בפניו היה ברור לכל הצדדים כי קיים הסכם חלוקה במקרקעין והם אף התנהלו על פיו לאורך השנים, כך שהצדדים אינם רשאים להתכחש להסכם זה רק בשעה שהוא אינו משרת את האינטרסים שלהם במקרקעין. בנסיבות העניין, הורה בית המשפט על הנתבעים לסלק ידם ממגרש התובעים ולשאת בתשלום דמי שימוש ראויים.

    קריאה נוספת

    חברות בניית אתרים חברות בניית אתרים