התקשרו: 04-9521024

X

  משפט מנהלי – שיהוי ושיקולים זרים בהחלטת משרד החינוך

  ערר 17/2008 עמותת אלמונא נ' מנכ"ל משרד החינוך

  ועדת הערר על פי חוק הפיקוח על בתי הספר קיבלה את טענות העוררת וקבעה כי משרד החינוך השתהה בטיפולו בבקשת העוררת לקבלת רישיון להפעלת גן ילדים, שיהוי רב ובלתי סביר. כן נקבע, כי השיקולים שעמדו בבסיס החלטת הרשות שלא ליתן לעוררת רישיון היו שיקולים בלתי רלוונטיים אשר בוססו על חוות דעת שניתנה ללא כל סמכות. יתרה מכך, קבעה ועדת הערר בהחלטתה, כי משרד החינוך לא עמד בנטל להציג בפני ועדת הערר ראיות ממשיות המצדיקות שקילת שיקולים תקציביים/ כלכליים בהחלטה שלא ליתן לעוררת רישיון להפעלת הגן.

  לקריאת פסק הדין (PDF) לחץ כאן

  קריאה נוספת

  חברות בניית אתרים חברות בניית אתרים