התקשרו: 04-9521024

X

  משפט מנהלי / תכנון ובנייה – תכנית איחוד וחלוקה, שיהוי בהגשת עתירה מנהלית, פגיעה קניינית עקב תכנית, ביטול הפקעת בית בתכנית

  בעת"מ 34407-02-14 סואעד נ' הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון (ניתן ביום 29.3.2020), קיבל בית משפט לעניינים מנהליים את עתירתו של בעל מקרקעין שיוצג ע"י משרדינו- אייזנברג ושות', והורה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה צפון, למשרד השיכון והבינוי ולרשות מקרקעי ישראל, להכין ולממן תכנית מפורטת תוך 6 חודשים, שבמסגרתה תבוטל הקצאת המגרשים המבונים של העותרים, בין אם בהיתר ובין אם ללא היתר, מכוח תכנית האיחוד והחלוקה המאושרת של היישוב כמאנה לטובת רשות ישראל, ואלו יחזרו לבעלות פרטית של העותרים, וזאת חרף השיהוי שהיה בהגשת העתירה.

  בתוך כך, קבע בית המשפט המחוזי בפסק דינו כי החלטת הוועדה המחוזית לאשר את תכנית המתאר של כמאנה, הכוללת מתחם איחוד וחלוקה של מגרשים, מבלי להתחשב בקיומם של מגרשים מבונים שעליהם ידעו יזמי ומאשרי התוכנית מבעוד מועד– פוגעת בזכויות יסוד של העותרים, בעלי המגרשים המבונים באופן ממשי המצדיק התערבות שיפוטית.

  עוד קבע ביהמ"ש כי לא התקיים בענייננו כל צורך תכנוני בהקצאת מגרשי העותרים לרשות מקרקעי ישראל ולא ניתן ע"י המשיבים כל הסבר מדוע נעשה הדבר בתוכנית.  

   

  קריאה נוספת

  חברות בניית אתרים חברות בניית אתרים