התקשרו: 04-9521024

X

  משפט מנהלי

  המשרד אייזנברג ושות', עוסק, בין היתר, במתן ייעוץ וייצוג אזרחים נגד גופים ורשויות מנהליות, לרבות:

  • בייצוג בעתירות מינהליות ובעתירות לבג"ץ כנגד רשויות ומוסדות בתחום דיני התכנון והבנייה, לרבות, ועדות מקומיות ומחוזיות לתכנון ובנייה, המועצה הארצית לתכנון ובנייה, הולנת"ע, ועדות הערר המחוזיות, רשויות מקומיות ומינהל מקרקעי ישראל.
  • בייצוג בעתירות מינהליות כנגד גופים מנהליים בכל הנוגע להפרות דיני המכרזים הציבוריים.
  • בייצוג בעתירות מינהליות כנגד החלטות והתנהלות מנהלית בלתי תקינה של רשויות מקומיות והשלטון המוניציפאלי, לרבות, בענייני מיסוי מונציפלי, חיובי ארנונה שלא כדין ושימוש שלא כדין בהליכי גבייה מנהליים.
  • במתן ייעוץ משפטי וליטיגציה בתחום דיני השלטון המקומי, לרבות מיסוי מוניציפאלי, ארנונה, חובות וסמכויות רשויות מקומיות, התעמרות בתושבי הרשות, שימוש שלא כדין בהליכי גביה מינהליים וכו'.
  • בייצוג בעתירות מינהליות כנגד גופים מנהליים בכל הנוגע לענייני חינוך, חופש המידע ומאגרי מידע, כהגדרתם בתוספת הראשונה לחוק בית המשפט לעניינים מנהליים.
  • במתן ייעוץ משפטי וייצוג בהליכי מכרז ציבורי, לרבות, ייצוג בפני ועדות מכרזים.במתן ייעוץ משפטי וייצוג בנושאים הקשורים לרישוי עסקים.
  חברות בניית אתרים חברות בניית אתרים