התקשרו: 04-9521024

X

  עורך דין תמ"א 38

  תכנית מתאר ארצית – תמ"א 38 הינה תכנית ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה אשר אושרה בהחלטת ממשלה במאי 2005 במטרה לקדם אינטרס לאומי ראשון במעלה של חיזוק מבנים שנבנו לפני 1980 ואשר לא נבנו לפי התקן המחמיר לעמידות מפני רעידות אדמה. 

  התכנית, תמ"א 38, מאפשרת הוצאת היתרי בניה על פיה, תוך שהיא מעודדת יזמים לבצע את החיזוק על חשבונם באמצעות הענקת זכויות בניה שמימושן מותנה בחיזוק המבנה. 

  באילו נושאים עוסק עורך דין תמ"א 38?

  הערכאות השיפוטיות במדינת ישראל מכירים בחשיבות התכנית ובמטרה הגלומה בה של חיזוק בניינים ישנים והתאמתם לתקן לעמידות המבנה מפני רעידות אדמה ואף הגדיר את התכנית כ- "פרויקט בעל סדר עדיפות לאומי של חיזוק מבנים העלולים להיפגע מרעידות אדמה". (עתמ 31866-10-10 ד"ר איתן קוך נ' ועדת הערר המחוזית (פורסם בנבו)).

  הליך קבלת היתר בנייה עפ"י תמ"א 38 הינו הליך תכנוני מורכב והוא עלול להתארך ולהסתעף רבות עקב התנגדויות שכנים, מגבלות תכנוניות ולעיתים אף עקב ניסיונות סחיטה של דיירים בבניין בו מקודמת התכנית עצמה, והיא מחייבת ליווי צמוד של עורך דין המתמחה בתכנון והבנייה ובדיני מקרקעין שהינו בעל ניסיון בליווי פרויקטים של תמ"א 38.

  לדיירים אשר שוקלים להתקשר עם יזם בהסכם לחיזוק המבנה שלהם קיימת חשיבות רבה למינוי עורך דין תמ"א 38 החל בשלב המשא והמתן, דרך גיבוש תנאי ההסכם עד לתיקון צו הבית המשותף.

  על עורך דין תמ"א 38 המנהל משא ומתן מטעם דיירים צריך לוודא, בין היתר, כי היזם יספק בטוחות הולמות לדיירי הבניין להשלמת הפרויקט והעבודות בבניין עפ"י היתר הבנייה שיוצא לפי כל דין, עפ"י צרכי ודרישות הדיירים, בהתאם לכל התקנים בענף הבנייה וללא עיכובים ומטרדים לדיירי הבניין בזמן העבודות. 

  משרד עורכי דין תמ"א 38 אייזנברג ושות' – הבחירה הנכונה

  משרד עורכי הדין אייזנברג ושות' הינו משרד בוטיק המתמחה בדיני מקרקעין ובדיני התכנון והבנייה והינו בעל ניסיון רב בליווי יזמים ודיירים בפרויקטים של תמ"א 38 בצפון הארץ.

  עורך דין תמ

  קריאה נוספת

  חברות בניית אתרים חברות בניית אתרים