התקשרו: 04-9521024

X

  תכנון ובניה

  המשרד אייזנברג ושות', עוסק במתן ייעוץ משפטי, הכנת חוות דעת, ייצוג וליטיגציה בתחום דיני התכנון ובניה, לרבות:

  • ייצוג ולווי משפטי של יזמים בהליכי אישור תכניות מתאר ותוכניות מפורטות, בבקשות להיתר בנייה, בבקשות להקלות ושימושים חורגים במוסדות התכנון השונים.
  • הכנת חוות דעת משפטיות בתחום התכנון והבניה.
  • ייצוג בעררים על החלטות מוסדות התכנון לדחות / לאשר בתנאים או ללא תנאים: תכניות מתאר ותוכניות מפורטות, בקשות להיתר בניה, בקשות להקלות ובקשות לשימוש חורג.
  • ייצוג והגשת התנגדויות לתוכניות בכל הרמות, לבקשות להיתר בנייה ולבקשות להקלות ושימוש חורג.
  • ייצוג בעררים בפני המועצה הארצית לתכנון ובנייה על החלטות הועדות המחוזיות לתכנון ובנייה, על החלטות הולחו"ף (הועדה לשמירת הסביבה החופית) ועל החלטות הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים.
  • ייצוג יזמים בפני הולנת"ע (ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים).
  • ייצוג בעתירות מינהליות לבתי המשפט לעניינים מינהליים ובעתירות לבג"צ בתחום התכנון והבניה.
  • ייצוג בעלי מקרקעין בהליכי הפקעה.
  • ייצוג בעלי מקרקעין נפגעים בתביעה לפיצוי בגין פגיעה תכנונית לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

  ייצוג בהליכים פליליים בתחום התכנון והבניה מול ועדות מקומיות ומחוזיות לתכנון ובנייה, לרבות:

  • ייצוג נאשמים בכתבי אישום בגין ביצוע עבירות מכוח חוק התכנון והבנייה.
  • ייצוג נאשמים בתביעות כפל שווי.
  • ייצוג נאשמים בערעורים על החלטות בתי משפט השונים.
  • ייצוג בבקשות להארכות מועד צווי הריסה ואיסור שימוש שיפוטיים.
  • ייצוג והגשת בקשות לביטול צווי הריסה מינהליים.
  • ייצוג והגשת בקשות לעיכוב הליכים בפני היועץ המשפטי לממשלה.
  חברות בניית אתרים חברות בניית אתרים